מקרר SUF6B1

מקט: product 31852215

מקרר SUF6A2

מקט: product 31852615

דלפק SWF18M3G

מקט: product 31852115

מקרר מקפיא SUS10A2B2

מקט: product 31851815

מקרר 2 דלתות זכוכית SUG12B2

מקט: product 31852515

דלפק ASWF18M3

מקט: product 31850015

מקרר CSUF10A1B1

מקט: product 31849915

מקרר SUF12B2

מקט: product 31852315

דלפק ASWF22M4

מקט: product 31849015

סלטיה

מקט: product 31848815

מקררים

info@nerostal.com   |         08-6729672  |  F-08-6753143 

נירוסטה תעשיות ל

 08-6729672  |  F-08-6753143